ស្នាដៃ

នេះជារឿងខ្លីៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំ​បាន​បកប្រែ និង​និពន្ធដោយខ្លួនឯង។ សង្ឃឹមថា​អ្នកអាន​បាន​អាន​ហើយ ជួយបញ្ចេញមតិយោបល់​កែតម្រូវ​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​ស្នាដៃនេះ​កាន់​តែ​រីកចំរើនឡើងថែមទៀត។ សូមអរគុណទុកជាមុន សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាអាន និងជាពិសេស​ផ្ដល់ជាយោបល់​ដល់ខ្ញុំ​។

ប្រវត្តិសង្ខេប៖

  • ១៩៨៩ – កើត – ភូមិពាលញែក ឃុំផ្ទះព្រៃ ស្រុកសំពៅមាស ខេត្តពោធិ៍សាត់

  • ២០០៥ – គ្រូបង្រៀនកុមារនៅព្រះវិហារជីវិតថ្មីភ្នំពេញ

  • ២០០៧ – អ្នកបកប្រែឯករាជ្យ

  • ២០០៨ – គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅមជ្ឍមណ្ឌលជីវិតថ្មីភ្នំពេញ

  • ២០១១ – អ្នកបកប្រែអត្ថបទភាពយន្ត នៅឌីជី

  • ២០១៦ – អ្នកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តភាគ ផលិតកម្មហ្សុីភាពយន្ត

  • ២០១៥ – មន្ត្រីស្រាវជ្រាវ និងប្រតិបត្តិ នៅអង្គការអាយឌីអុីកម្ពុជា

ស្នាដៃនិពន្ធ៖

អត្ថបទចុះផ្សាយ៖

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: