ហ្គូកហ្គល​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន

ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ក្នុង​វេបសាយ​មួ​យ​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដោយ​ចៃ​ដន្យ ហើយ​ក៏​បាន​ជួប​នូវ​គេហទំព័រ​ផ្ទាល់​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់និស្សិ​ត​ពេទ្យ​៖ សូម​ចុច​ដំណភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម៖ ហ្គូក​ហ្គល​សារពាង្គ​កាយ វេប​សាយ​នេះ បង្ហាញ​ពី​រូប​រាង​កាយ​ទាំងមូល ជា​លក្ខណៈ​ 3D ហើយ​អាច​មើល​រូប​រាង និង​បង្វិល​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ទៀត​ផង! វា​មាន​ឈ្មោះថា Google Body មាន​លក្ខណៈ​ជា Lab! សម្រាប់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គឺ​ល្អ​បំផុត។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​ក៏​យ​ក​មក​ចែក​ចាយ… អត្ត​បទ​បន្ថែម៖ With Google Body take a tour of human anatomy (raniaphyzio.wordpress.com)