ការងារចុះស្រាវជ្រាវ

មិនមានអ្វីច្រើន គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថា ការងាររៀងហត់ចិត្តបន្តិចដែលអ្វីៗមិនអាចប្រព្រិត្តិទៅដោយរលូន។ តែខ្ញុំមិនមែនកើតទុក្ខទេ ព្រោះខ្ញុំយល់ថា ធម្មជាតិនៃការចុះស្រាវជ្រាវគឺបែបនេះ។ ជួនកាលយើងអាចទទួលបានពត៌មានល្អៗ ជួនកាលអ្នកដែលយើងហៅមកសម្ភាសន៍មិនមកតាមការគ្រោងទុក ជួនកាលការសម្ភាសន៍មានការរអាក់រអួល ជួនកាលពេលវេលា ទីកន្លែង ស្ថានភាពមិនអំណោយផល។ តែកាន់តែមានបញ្ហា ដំណោះស្រាយកាន់តែកើតឡើង បទពិសោធន៍ការងារកាន់តែរឹងមាំ។ ស៊ូ ស៊ូឡើង ឌីយ៉ា!​ 🙂 ព្រោះតែជីវិតមិនមានភាពងាយស្រួលនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យយើងអាចងាកក្រោយមើលអតីតកាលដ៏វែងអន្លាយ ហើយញញឹម និងបន្តដើរទៅមុខ។ បើគ្មានបញ្ហា ជីវិតពិតជាគួរឲ្យអផ្សុកស្លាប់ហើយ។ 🙂 ចង់និយាយថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានល្អហើយ (លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង) ^_^ ។ កំណត់ហេតុខ្លីមួយពីខេត្ត ស្វាយរៀង