ជម្រើស ២

ស្នេហា : ៦ឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំក៏ដើរមកដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងថា តើខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់រូបគេ ឬក៏ខ្ញុំខ្លាចភាពឯការ? ខ្លាចបាត់បង់គេហាក់បញ្ចាក់ថាខ្ញុំស្រលាញ់គេ ខ្លាចភាពឯការហាក់បញ្ចាក់ថាខ្ញុំស្រលាញ់តែខ្លួនឯង។ ចម្លើយគឺ ខ្ញុំខ្លាចទាំងពីរ។ 

រូប : តើឆ្នាំក្រោយ ខ្ញុំអាចទទួលផ្កាដូចឆ្នាំនេះទេ? ឬក៏…

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

9 thoughts on “ជម្រើស ២

 1. មែនហើយ ចង់សរសេរដាក់ប្លុកពេលមិនសប្បាយចិត្ត រួចមកអានវិញរម្លឹករឿងចាស់

  Like

 2. អ៊ឹម មិនសូវចង់និយាយអីច្រើននៅលើហ្វេសប៊ុក។ ដូចឌីយ៉ានិយាយចឹង នៅទីនេះស្ងាត់ស្រួលនិយាយ។

  Like

 3. បញ្ចេញមកណប់ ទីនេះក្លាយជាព្រៃហើយ ស្ងាត់ស្រួលស្រែកយំ

  Like

 4. មិនសូវទេណប់ ភាគច្រើនចូលមកទីនេះតែពេលមិនសប្បាយចិត្ត ឬចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍។ :D

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: