កើតជា LGBT នៅស្រុកខ្មែរ

អត្ថបទនេះជាការដកស្រង់ទាំងស្រុង ត្រង់ចំនុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះនៃសៀវភៅ “ក្នុងនាមជា LGBT នៅអាស៊ី” បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ ២០១៤ ដោយ USAID និង UNDP។

ខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនេះក្នុងនាមជា អ្នកដឹកនាំ យេនឌ័រ នៃអង្គការ អាយឌីអ៊ីកម្ពុជា។ សូមឲ្យអត្ថបទនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកអាន។

LGBT = Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (ស្រីស្រលាញ់ស្រី, ប្រុសស្រលាញ់ប្រុស, មនុស្សស្រលាញ់ទាំងពីរភេទ, និង អ្នកកែភេទ)។

របកគំហើញ៖

  • ច្បាប់៖ ហាក់មិនមានការរើសអើង ឬបំពាន LGBT តែហាក់ដូចជាព្រងើយកន្តើយនឹងតម្រូវការ ឬការទាមទាររបស់ពួកគេ។ មានករណីកើតឡើងដូចជា អជ្ញាធរបំបែកគូស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា តាមការទាមទារពីមាតាបិតា។ មានការរើសអើង ឬគិតអគតិទៅលើ LGBT ថាភាគច្រើនជាជនរកស៊ីផ្លូវភេទ ឬប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាដើម។
  • សង្គម និងប្រពៃណី៖ សង្គមខ្មែរនៅតែគិតថាភេទគឺមានពីរគត់ បុរស និង ស្ត្រី។ គេនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ពី LGBT នៅឡើយទេ។ សម្រាប់ LGBT ដែលបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈ ត្រូវទទួលរងសម្ពាធពីសង្គមខាងក្រៅជាដើម។
  • បញ្ហាគ្រួសារ៖ មានបទយកការណ៍ស្ដីពីការគៀបសង្កត់ LGBT ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារ។ មានករណីស្នេហាដែលត្រូវពង្រាត់ពីគ្នាដោយក្រុមគ្រួសារ។ គ្រួសារខ្លះព្យាយាម “ព្យាបាល” បំបាត់ភាពជា LGBT។ ខ្លះត្រូវគ្រួសារកាត់កាលចោល ឬរងគំនាបគ្រប់គ្រងលើសពីធម្មតា។ លទ្ធផល គឺ LBGT ត្រូវរងសម្ពាធផ្លូវចិត្ត រត់ចេញពីផ្ទះ ឬមានគំនិតចង់ធ្វើអត្តឃាតកើនឡើង។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: