ការិយាល័យ៖ របៀបផ្ទេរការងារទៅបុគ្គលិកជំនួសថ្មី

new-jobពេញមួយជីវិតការងារ មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង និងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗជានិច្ច។ តាមបទពិសោធន៍ និងទំលាប់ធ្វើការនៅការិយាល័យ ក្នុងការចាកចេញពីការងារមួយទៅតួនាទីថ្មី ឬទៅកន្លែងថ្មីទៀត អ្នកត្រូវធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់ប្រធានរបស់អ្នកមួយខែមុន សម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងមួយលើសពីកំឡុងពេលសាកល្បងការងារ ឬ ពីរសប្ដាហ៍មុន សម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងកំឡុងពេលសាកល្បងការងារ។ ជាទូទៅ ការសាកល្បងការងារគឺមានរយៈពេល ៣ខែប៉ុណ្ណោះ តែកន្លែងធ្វើការនីមួយៗមានគោលការណ៍ខុសៗគ្នា។ ជាទូទៅការចាកចេញទៅ តម្រូវឲ្យមានអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងអ្នក ដូច្នេះអ្នកត្រូវមានតួនាទីក្នុងការផ្ទេរតួនាទី ឬបង្វឹកការងារទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មីនោះ។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ ជារបៀបវារៈសាមញ្ញមួយក្នុងការផ្ទេរការងារ។

ក្នុងការផ្ទេរការងារ អ្នកអាចបែងចែកការងារជាបីតំណាក់កាល៖ មួយខែមុនចាកចេញ កំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយ និងក្រោយចាកចេញពីការងារ។

មួយខែមុនពេលចាកចេញពីការងារ

ក្រោយពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យចាកចេញពីការងារចាស់ ឬទទួលតំណែងថ្មី ប្រធានរបស់អ្នក ឬប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនឹងប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកថ្មីមកជំនួសតំណែងអ្នក។ ក្រោយពីមានអ្នកថ្មីមកជំនួសការងារអ្នកហើយ អ្នកត្រូវមានតួនាទីផ្ទេររាល់ការងារដែលអ្នកមានទាំងប៉ុន្មានទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មី។ ក្នុងការធ្វើបែបនេះ អ្នកត្រូវមានបញ្ចីរាយតួនាទីធំ និងតួនាទីតូចៗប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះងាយស្រួលក្នុងការរៀបលំដាប់លំដោយ និងជួយឲ្យអ្នកអាចត្រួតពិនិត្រមើលថាអ្នកមិនបានភ្លេចចំនុចណាមួយឡើយ។ នេះជាចំនុចតូចៗដែលអ្នក “គួរ” ធ្វើ៖

 • ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចស្វាគមន៍បុគ្គលិកថ្មី
  • បញ្ជាក់ពីគោលបំណងក្នុងការផ្ទេរការងារទៅកាន់គេ
  • ផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាព
  • ឯកសារណែនាំដែលទាក់ទងនឹងការងារ
  • និងណាត់ថ្ងៃ និងពេលវេលាណាត់ជួបដំបូង។
 • ថ្ងៃណាត់ជួប៖
  • ប្រគល់បញ្ជីការងារប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកបានរៀបចំទៅឲ្យគេ
  • ពន្យល់ពីការងារនីមួយៗ គន្លឹះងាយៗ បទពិសោធន៍ខ្លីៗ
   • តួនាទី
   • ជំហ៊ានតូចៗតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ការងារនោះ
   • ឯកសារចាំបាច់ ឬដំណើរការការងារ បុគ្គលដែលត្រូវទាក់ទងដើម្បីបំពេញការងារនោះ
   • កាលវិភាគការងារ
  • ផ្ដល់ឪកាសក្នុងការសួរសំនួរ
  • ប្រាប់គេថា គេនឹងត្រូវរៀនការងារពីអ្នកក្នុងកំឡុងពេលមួយរហូតដល់អ្នកចាកចេញ

កំឡុងពេលធ្វើការមួយខែចុងក្រោយ

 • ក្នុងកំឡុងពេលនេះ អ្នកត្រូវមានតួនាទីណែនាំ បង្វឹកគេពីការងាររបស់អ្នក។

ក្រោយចាកចេញពីការងារ

 • នៅថ្ងៃចុងក្រោយ អ្នកអាចជួបគេផ្ទាល់ ដោយធ្វើការណែនាំចុងក្រោយ ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវមតិកែលម្អរាល់កង្វះខាត សរសើរ និងផ្ដល់នូវជំនួយក្រៅផ្លូវការតាមអ៊ីម៉េល ឬទូរសព្ទនៅពេលដែលគេមានចម្ងល់ផ្សេងៗ។ ជាការល្អក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

នៅកន្លែងធ្វើការនីមួយៗមានរបៀបនៃការធ្វើការខុសៗគ្នា។ ជួនកាលមិនមានការផ្ទេរការងារ ឬតួនាទីបែបនេះទេ។ យ៉ាងណាម៉ិញការធ្វើបែបនេះ នៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីទោះបីជាគេមានជំនាញ ឬចេះការងារស្រាប់ក៏ដោយ ដោយហេតុថាបទពិសោធន៍ធ្វើការរបស់គេពីមុនអាចនឹងខុសពីកន្លែងថ្មីនេះ។ នៅពេលដែលគាត់យល់ពីការងាររបស់គេទាំងស្រុងហើយ គេអាចកែប្រែទម្លាប់នៃការធ្វើការទៅតាមរបៀប ឬវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបាន។ ម្យ៉ាងការជួបគ្នាបែបនេះក៏អាចឲ្យគេសម្របខ្លួនបានលឿន និងងាយស្រួលជាមួយបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការថ្មី ក៏ដូចជាអាចចែករំលែកនូវវប្បធម៌ធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីផងដែរ។

សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់និស្សិតដែលគាត់ត្រៀមចូលធ្វើការថ្មី ក៏ដូចជាបុគ្គលិកថ្មីផងដែរ។ ម្យ៉ាងការងារម៉ដ្ឋចត់ក៏បញ្ជាក់ពីស្ទីលធ្វើការបែបសម័យទំនើបប្រកបដោយលក្ខណៈអាជីពផងដែរ។ សូមស្វាគមន៍រាល់សំនួរផ្សេង ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបសំនួររបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិខាងក្រោម។

ប្រភពអត្ថបទ និងនិពន្ធដោយ៖

លោក មួង វ៉ាន់ឌី

មន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិនៅអង្គការ អាយ ឌី អ៊ី

 

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: