សាកល្បងរៀនធ្វើព្រឹត្តិប័ត្រ ^_^

iDE Newsletter

នេះជាព្រឹត្តិបត្រដែលខ្ញុំសាកល្បងធ្វើលេង។ សម្រាប់អត្ថបទ និងរូបភាពខ្ញុំបានមកពីគេដែរទេ តែខ្ញុំយកអ្វីដែលគេធ្វើហើយមកសាកល្បងធ្វើលេង។ អរគុណបង ផាន សុភី អនុញ្ញាតឲ្យប្រើអត្ថបទនេះ។ ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការរចនា ការថតភាពយន្ត និងការអានសៀវភៅពេលទំនេរ តែការងារទាំងអស់នេះហាក់ចំណាយពេលច្រើន ហត់ ទោះជាសប្បាយក៏ដោយ។ ប្រហែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនថែមទៀត ទៅលើការកម្សាន្តផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមិត្តភក្ដិ ទៅតំបន់ទេសចរជាយៗក្រុងសៅរ៍អាទិត្រខ្លះក៏ល្អដែរ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នៅមុខកំព្យូទ័រច្រើនពេកមិនល្អទេ។ ចាប់ពីអាទិត្រក្រោយៗទៅ ខ្ញុំនឹងបែងចែកការចំណាយពេលទៅលើសកម្មភាពសង្គម និងសកម្មភាពកីឡាកម្សាន្តដូចជា ជិះកង់ដើរលេង ហែលទឹក ហាត់ប្រាណយករាងខ្លះ ហិហិ។

អូខេ!⁣ និយាយប៉ុណ្ណឹងចុះ…ខាងក្រោមនេះជាការរចនារបស់ខ្ញុំ។ កុំប្រកាន់អីបើមិនស្អាត ព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀនផ្នែកឌីស្សាញទេ តែស្វាគមន៍សម្រាប់មតិកែលម្អ (មិនដឹងមានឬអត់ទេ បើមិនសូវមានអ្នកចូលមើល/អាន ប្លក់នេះផង -_-)។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលខ្ញុំប្រើឌីស្សាញនេះគឺ iBooks Author ដែលអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃពី Apps Store។ 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: