ការិយាល័យថ្មី

ខាន​​​សរសេរ​​​ប្លុកយូរហើយ! ខ្ញំុ​​​បាន​​​ចូល​​​ធ្វើការនៅកន្លែង​​​ថ្មី​​​នៅ inCompass | Innovation Lab នៃអង្គការ iDE តាំងពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំនេះ។ ទើបតែចុងខែមីនានេះ យើងក៏បាន​​​ប្ដូរការិយាល័យពី Raggamafin នៅផ្លូវតាផុនមកនៅជាន់ក្រោមនៃអគារអង្គការ iDE

យើង​​​ត្រូវ​​​រៀប​​​ចំច្រើន ទិញសំភារៈថ្មី រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីជាច្រើន ព្រោះខ្ញំុចូលមកមេ​​​ធំចេញបាត់​​​ម្នាក់ ដូច្នេះទើប​​​មាន​​​រឿង​​​ជា​​​ច្រើន​​​ដែល​​​ត្រូវ​​​ធ្វើ។ បីថ្ងៃមុននេះយើង​​​បាន​​​ទទួលតុ​​​ដែលយើង​​​កុម្ម៉ង់ឲ្យគេធ្វើ ដូច្នេះការិយាល័យយើង​​​ក៏​​​ដូចជា​​​កាន់​​​តែ​​​មានសភាពពេញលក្ខណៈថែមទៀត។

អេ! អត់ទាន់ដាក់រូបទេ ទុកឲ្យអានសិនចុះ ចាំថ្ងៃច័ន្ទចូលធ្វើការវិញ ចាំថតដាក់ក្នុងអត្ថបទមួយនេះចុះ។ ចង់ដឹងថាការិយាល័យថ្មីរបស់ inCompass Team យើង​​​ស្អាតប៉ុណ្ណា កំុភ្លេចមកអើតមើលប្លុកខ្ញំុនៅថ្ងៃច័ន្ទណា។ 😉Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: