ទូរសព្ទដែល​ចោរ​ឆក់​បាត់ទៅ

ម៉ូដែល៖ iPhone 4S

ថ្ងៃដែលបានទូរសព្ទមកក្នុងដៃ៖ 13 កុម្ភៈ 2014

ថ្ងៃដែល​ចោរ​ឆក់​ទូរសព្ទពីដៃទៅ៖ 13 កុម្ភៈ 2015

ទីតាំងដែលចោរឆក់៖ នៅក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា វេលាម៉ោងប្រហែល ៨កន្លះយប់

សរុបមករយៈពេល​ប្រើ​ប្រាស់គឺ ៣៦៥ថ្ងៃត្រឹមតែម្ដង ចោរនេះពូកែរើស​ពេលវេលាឆក់ណាស់

T_T

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: