ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​កម្ពុជា

ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​កម្ពុជា​ នៅ​តែ​ស្មុគ​ស្មាញ ប្រើ​ពេល​យូរ និង​មាន​បន្ទុក​ចំណាយ​ខ្ពស់​។ ក្រុមហ៊ុន​ ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់ដំណើរការ​ចុះ​ឈ្មោះ និង​បែប​បទ​ផ្នែក​ច្បាប់​ ដ៏​វែង​អន្លាយ ដែល​ជួន​កាល​មិន​ទាំង​ចាំ​បាច់​ទៀត​ផង។ កម្ពុជា​ស្ថិត​នៅ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ ១៤៧ ក្នុង​ចំណោម​ ១៨៣ប្រទេស លើភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ ហើយ​ចិន​ជាប់​លេខ ៧៩ ថៃជាប់​លេខ ១៩ វៀតណាម​ជាប់​លេខ ៧៨ និង​ ម៉ាឡេស៊ី​ជាប់​លេខ ២១ ។

ក្រុមហ៊ុន​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវ​បំពេញ​ឯកសារ​ជា​ចាំ​បាច់​ចំនួន ៩​ ក្នុង​រយៈ​ពេល ៨៥ថ្ងៃ និង​ត្រូវ​ចំណាយ​អស់ ១២៨,៣% នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់ ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ​មួយ។ ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​វៀត​ណាម ត្រូវ​ការតែ​ពាក់​កណ្ដាល​នៃ​ចំនួន​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​ប៉ុណ្ណោះ និង​ ចំណាយ​អស់ ១២.១% នៃ​ចំណូល​ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់ ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញមួយ​ដូចគ្នា។

ប្រភព​ទិន្នន័យ​ពី​ ធនាគារ​ពិភពលោក​ ២០១០a ស្ដី​ពី​របាយ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១១-២០១២

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​កម្ពុជា

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: