តើអ្នក​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មានលុយ?

តើការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគឺជាអ្វី?

ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយ ដែលសម្តែងចេញនូវអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចំពោះខ្លួនឯង ហើយក៏ជាទំហំនៃការពេញចិត្ត ឬ ខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្វីមួយផងដែរ។ ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង គឺជាការផ្តល់នូវតម្លៃដល់ខ្លួនឯង និងការយល់ដឹងថាខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាផងដែរ។ វាជារបៀបដែលអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងមានលក្ខណៈយ៉ាងណា  និង មានអារម្មណ៍បែបណាទៅលើការងារទាំងឡាយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។

ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង គឺមិនមែនជាការអួតបំប៉ោងនោះឡើយ។ វាគឺជាការស្គាល់ថា តើអ្នកពូកែខាងអ្វី និងមិនពូកែផ្នែកអ្វី។ មនុស្សភាគច្រើនបង្ហាញពីការពេញចិត្តទៅលើអ្វីមួយ ឬនរណាម្នាក់ ប៉ុន្តែយើងមិនដែលគិតថាតើយើងចូលចិត្តខ្លួនឯងច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេ។

ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង មិនមែនមានន័យថាយើងជាមនុស្សល្អគ្រប់យ៉ាង ហើយអ្នកដ៏ទៃមិនល្អនោះទេ។ អ្នកគិតថាក្មេងខ្លះពូកែគ្រប់យ៉ាង តែអ្នកក៏ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថា ពួកគេប្រាកដជាមាននូវអ្វីដែលពូកែ និងអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់ពួកគេដែរ។

អ្វីដែលសំខាន់នោះក្នុងការស្វែងយល់ពីការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនោះ គឺសំដៅទៅលើការមើលឃើញខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន និងក្នុងតថភាព ពោលគឺអ្វីដែលជាការពិត។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកដឹងថា អ្នកពិតជាពូកែខាងកីឡាបាល់ទាត់ ប៉ុន្តែអ្នកមិនសូវពូកែគូររូប យ៉ាងនេះអ្នកក៏នៅតែអាចមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ដែរ។

ចរិតលក្ខណៈនៃការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដោយភាពវិជ្ជមានមានរួមបញ្ជូល៖

  • មានអារម្មណ៍ថាមានសមត្ថភាព
  • ទទួលយក និងឆ្លើយតបនៅនឹងការឲ្យមតិកែតម្រូវពីអ្នកដ៏ទៃ
  • ទទួលយក និង រៀនពីកំហុសខ្លួនឯង
  • មានភាពម្ចាស់ការនៅពេលទទួលយកជំនួយ នៅពេលណាដែលមានស្ម័គ្រចិត្តជួយ ព្រមទាំង
  • មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនឯង

ការឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ព្រោះ៖

គ្រប់កុមារទាំងអស់សុទ្ធតែមាននូវការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង ដូច្នេះហើយការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន និង ល្អប្រសើរ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។ វាអាចជួយអ្នកឲ្យចេះទប់អារម្មណ៍របស់អ្នកខ្ពស់ និង ផ្តល់នូវមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯង និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនល្អក៏ដោយ។

ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកម្លាំងចិត្តក្នុងការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីៗ ព្រមទាំងផ្តល់នូវថាមពលនៃជំនឿទុកចិត្តខ្លួនឯងផងដែរ។ វាធ្វើឲ្យអ្នកចេះគោរពខ្លួនឯង ទោះបីជាអ្នកធ្វើកំហុសណាមួយក៏ដោយ។ នៅពេលដែលអ្នកគោរពខ្លួនឯង នោះមនុស្សចាស់ និងក្មេងដ៏ទៃទៀតក៏គោរពអ្នកដែរ។

ការឲ្យតម្លៃវិជ្ជមានទៅលើខ្លួនឯង អាចជួយអ្នកអាចចេះសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវទៅលើចិត្ត និងកាយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកមានសារៈសំខាន់ នោះអ្នកនឹងមិនចេះតែធ្វើតាមគំនិតគេនោះទេ ប្រសិនបើមិត្តរបស់អ្នកកំពុងធ្វើអ្វីដែលខុស ឬមានគ្រោះថ្នាក់ជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកឲ្យតម្លៃវិជ្ជមានលើខ្លួនឯង នោះអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពដឹងជាក់ថា អ្នកឆ្លាតវៃក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង។ អ្នកឲ្យតម្លៃទៅលើសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អារម្មណ៍ខ្លួនឯង សុខភាពខ្លួនឯង គឺខ្លួនឯងទាំងមូល! ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជាវិជ្ជមាន ជួយអ្នកឲ្យដឹងថាគ្រប់ផ្នែករបស់អ្នក គឺសក្តិសមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ និងការពារ។

ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង អាចរីកចម្រើនបាន នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតថា វាពិបាកពេកសម្រាប់ខ្លួនឯង ហើយក៏អាចធ្វើបាន ឬនៅពេលឳពុកម្តាយ សាច់ញាតិ ឬមនុស្សធំលើកទឹកចិត្តអ្នក អត់ធ្មត់ និងជួយអ្នកឲ្យត្រលប់មកធ្វើការនោះវិញ។ នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើបានល្អហើយនោះ នោះការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងផ្ទុះចេញមក! នេះជាវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសាកល្បងដើម្បីបង្កើននូវការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងបាន៖

បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និងចាស់ទុំនៅក្នុងសាលា និងក្នុងសហគមន៍។

សរសេរនូវអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើដោយភាពជោគជ័យ។ វាអាចជាការគូររូប ឬការច្រៀង លេងកីឡា ឬ និយាយកំប្លែងជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយការសរសេរនេះ សូមសុំគ្រូ ឬមិត្តភក្តិឲ្យជួយធ្វើវា។ បន្ទាប់មកអ្នកបន្ថែមនូវចំនុចមួយចំនួនដែលអ្នកចង់ធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចូលផងដែរ។

សរសើរខ្លួនឯងឲ្យបានបីដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ សូមកុំគ្រាន់តែនិយាយថា “ខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យមែន” នោះឡើយ។ សូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះទៀត ដូចជាថា “ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើជាមិត្តល្អដល់ជីល” ឬក៏ “ខ្ញុំប្រលងបានល្អជាងដែលខ្ញុំបានគិតទុកទៅទៀត”។ សូមសរសើរខ្លួនឯងពីរឿងនេះនៅពេលវាទើបតែកើតឡើងភ្លាមៗ និង មុនពេលចូលគេងរាល់យប់ ហើយសរសេរចូលនូវរឿងបីយ៉ាងដេលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្ត និងធ្វើដឹងគុណពីរឿងនោះ។

សូមចាំថា រូបកាយរបស់អ្នកគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក មិនថាមានលក្ខណៈ ឬពណ៌សម្បុរយ៉ាងណាឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីទម្ងន់ ឬ ទំហំកាយរបស់អ្នកនោះ អ្នកអាចទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកមានសុខភាពល្អ។ សូមរំលឹកខ្លួនឯងពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកល្អប្រសើរដូចជា “ជើងរបស់ខ្ញុំមាំមួន ហើយខ្ញុំអាចរត់បានលឿនទៀត”។

សូមចាំថា ផ្នែកខ្លះដែលជារបស់អ្នក អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែទទួលយក និងស្រលាញ់ផ្នែកទាំងនេះ ដូចជាសម្បុរស្បែករបស់អ្នក និងទំហំស្បែកជើងរបស់អ្នក ព្រោះថាទាំងនេះជាផ្នែករបស់អ្នក។

នៅពេលអ្នកលឺនូវគំនិតអវិជ្ជមានក្នុងចិត្តរបស់អ្នក សូមប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យឈប់គិតពីវាទៀត។ សូមរំលឹកខ្លួនឯងនូវអ្វីដែលល្អៗអំពីខ្លួនឯង ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនោះ សូមសុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជួយ! អ្នកក៏អាចរៀនជំនាញផ្សេងៗទៀតបាន (ឧទាហរណ៍ដូចជា រាំ ឬគូររូបជាដើម) ធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អវិញ។

ការផ្តោតទៅលើអ្វីៗដែលល្អដែលអ្នកធ្វើ និងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯង អ្នកនឹងចេះស្រឡាញ់ និងទទួលយកខ្លួនឯង ដែលទាំងនេះឯងជាគ្រឿងបន្សំដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង! ទោះបីជាអ្នកនៅមានកន្លែងសេសសល់សម្រាប់ដាក់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង (ចុះអ្នកណាដែលគ្មាននោះ?) ក៏ដោយ ការដែលស្គាល់នូវអ្វីដែលអ្នកពូកែ និង ស្គាល់ថាអ្នកជាមនុស្សមានតម្លៃ និងជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នក ពិតជាអាចជួយអ្នកឲ្យបន្តការលូតលាស់ទៅមុខបានទៀត។

ផ្នែកនៃការលូតលាស់ទៅមុខ គឺសំដៅទៅលើសមត្ថភាព និង ការទទួលយក និងការធ្វើការកែតម្រូវភាពកំសោយរបស់ខ្លួនឯង ដែលទាំងអស់នេះឯង ពោលដោយខ្លីគឺហៅថា ការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “តើអ្នក​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មានលុយ?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: