រីករាយ​ថ្ងៃកំណើតណា

Capture

ពេល​វេលា​ដើរ​លឿន​ណាស់ ធ្មេច​បើក​ៗ ប្លុក​នេះ​បង្កើត​បាន​ ៤ឆ្នាំទៅហើយ

៤ឆ្នាំ​មកនេះ ខ្ញុំ​មិន​សូវ​សរសេរ​អ្វី​ច្រើន​ដែល​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អ្នក​អាន​ប៉ុន្មាន​ឡើយ

ខ្ញុំ​នឹក​ឃើញ​ចង់​សរសេរ​អី ក៏​សរសេរហ្នឹង តាម​តែ​ចិត្ត

អត្ថបទ​ខ្លះ​មាន​ប្រយោជន៍ ខ្លះ​គ្មាន​ប្រយោជន៍ ខ្លះ​គ្រាន់​តែ​ជា​សំណេរអារម្មណ៍ ឬរឿង​ខ្លីៗ​ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​

រីករាយ​ថ្ងៃកំណើតដល់​ប្លុក អន្ធការ

ហើយ​ក៏​សូម​អរគុណ​ដល់​អ្នក​អាន​ទាំង​ឡាយ ដែល​ឆ្លៀត​ចូល​អាន​អត្ថបទ​របស់​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ ។

យើង​រួម​គ្នា​អភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងតាម​រយៈ​ការ​ចែក​រំលែក

សង្ឃឹម​ថា​ខ្ញុំ​នឹង​អាច​ស្កាល់​មិត្ត​អ្នក​អាន​ទាំង​ឡាយតាម​រយៈ​បណ្តាញ​ចែក​រំលែក​ផ្សេងៗទៀត ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “រីករាយ​ថ្ងៃកំណើតណា

  1. បាទ អត់មានទេ ព្រោះប្លុកខ្ញុំក្រណាស់ :p

    Like

  2. មានធ្វើពីធីអីអត់? កុំភ្លេចហៅខ្ញុំផងក្នុងនាមជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយ 😀

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: