នាងតូច

នាងតូច

ពេលដែលខ្ញុំកំពុងថតវីដេអូឃ្លីបនេះ ខ្ញុំអាចនឹងគិតថាវាជារឿងឆ្កួតៗ តែខ្ញុំតែងតែញញឹមជានិច្ចនៅគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមើលវាសារជាថ្មីម្តងទៀត រឿងឆ្កួតៗបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើវា 🙂

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: