បើបងមានលុយ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

10 thoughts on “បើបងមានលុយ!

 1. បងសាម៉ាឌីមានចិត្តចង់ជួយមិត្តភក្តិដូចគ្នា!

  Like

 2. ទ្រឹស្តីកាចូចនេះ មិនបាច់ដល់ជួលខ្មោចទេ ត្រឹមឃើញស្រមោលខ្មោចក៏រត់បាត់ដែរ!

  Like

 3. ហិហិ មានការពិបាកខ្លាំងទេ? បើមានខ្ញុំចង់ទទួលយកការលំបាករបស់តាម៉ាប់!

  Like

 4. ខ្ញុំ​សុខ​ចិត្ត​រួម​ចណែក​ចំពោះ​ការ​លំបាក​នេះ​ដែរ​ចុះ! (​សូម​ផ្ញើរ​លុយ​មក​អោយ​ខ្ញុំ​ផង​)

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: