វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល (Civil engineering)

វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល គឺ​ជា​ការ​សិក្សា​ទៅ​លើ ជំនាញ​ផ្នែក​វិស្វកម្ម(professional engineering) ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងការ​រចនា ការ​សាង​សង់ និង ការ​ជួស​ជុល​ទៅ​លើ​ផ្នែក​រូប​សាស្ត្រ​ និង បរិស្ថាន​ធម្ម​ជាតិ​ រួម​បញ្ចូល​នូវ​ការ​ងារ​ផ្នែក​ផ្លូវ​ថ្នល់ ស្ពាន ប្រឡាយ ទំនប់ទឹក និង សំណង់​អគារ។ វិស្វ​កម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល គឺ​ជា​វិជ្ជា​ដ៏​ចំណាស់ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​វិជ្ជា​វិស្វ​កម្ម​លើ​ពិ​ភព​លោក​នេះ បន្ទាប់​ពី​វិស្វកម្ម​យោធា (military engineering)។

មុខ​វិ​ជ្ជា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តាច់​ចេញ​ពី​វិស្វកម្ម​យោធា។ ជាទូ​ទៅ​ វិស្វ​កម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល មាន​បែង​ចែក​ចេញ​ជា​មុខ​វិជ្ជា​តូច​ៗទៀត ដែល​មាន​ដូច​ជា៖

វិស្វ​កម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រាស់​ទៅ​លើ​គ្រប់​កំរិត​ទាំង​អស់ មិន​ថា​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​សាធារណៈចាប់​ពី​មន្ត្រី​ក្រុង រហូត​ដល់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ជាតិ និង នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ឯក​ជន​ ចាប់​ពី​បុគ្គល​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​រហូត​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន​អន្ត​រ​ជាតិ។

អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស៖ Civil engineering

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

6 thoughts on “វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល (Civil engineering)

  1. ហិហិ! ស៊ូ ស៊ូ ស៊ូ ខ្ញុំកំពុងខំរៀនហើយ!

    Like

  2. ស៊ូៗ… ហើយ​ក៏​សុំ​ជម្រាប​សួរ​​អនាគត​លោក​វិស្វករដែរចា៎!!!!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: