បងប្អូនជនជាតិខ្មែរអើយជួយមើលផង!

ខ្ញុំអានអត្ថបទនេះហើយ អាណិតលោកពូម្ចាស់ម៉ូតូខ្លោចចិត្ត! បងប្អូនជនជាតិខ្មែរអើយជួយមើលផង! នេះ​ជា​អត្ថ​បទ​មួ​យ​ដែល​និយាយ​អំពី​ប៉ូលីស​ចរាចរណ៍​ឈាម​ថោក! ខ្ញុំ​អាន​ហើយ​ខឹងណាស់ ចង់​តែ​ដាក់​បណ្តាសា​ឲ្យ​ស្លាប់គ្មាន​ដី​កប់​ទេពួកអស់នេះ! សូម​អាន​អត្ថបទ​ពី​ក្នុង​តំណភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​នេះ ពី​រឿង​លោក​ពូ​ម្នាក់​បាន​ដុត​ម៉ូតូ​របស់​គាត់​ចោលនៅ​នឹង​មុខ​ប៉ូលីស​ចរាចរណ៍ (ពួក​មូស​ខ្លា បូម​ឈាម​រាស្ត្រ​) ដោយសារ…

ដុតម៉ូតូចោលព្រោះតែពូលីសទាលុយច្រើនពេក!!!!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “បងប្អូនជនជាតិខ្មែរអើយជួយមើលផង!

  1. នេះ​មិន​មែន​ករណី​ទី​មួយ​ទេ កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ក៏​មាន​មួយ​ករណី​ដែរ​

    Like

  2. បាទ តិរិច្ឆានខ្លះ​ក៏​ចេះ​ស្គាល់​គ្នា​ឯង​ដែរ! តែ​នេះ​មិន​ដឹង​ហៅ​ស្អីទេ!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: