ខ្នើយបេះដូង

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

17 thoughts on “ខ្នើយបេះដូង

 1. អូហ៏ អញ្ចឹងជារបស់គ្មានតំលៃហើយបានជាគេមិនទិញ ហើយមើលមិនឃើញ។ ខ្ញុំក៍មិនទិញដែរអញ្ចឹង ខ្លាចប៉ះចំរបស់ហួសកាលកំនត់

  Like

 2. របស់លក់មិនដាច់ កាលពីលក់លាងឃ្លាំងដាច់ឆ្នាំនោះអត់មានគេទិញ ឥឡូវនេះស្ទើរតែឲ្យ free free ក៏បានដែរ :p

  Like

 3. យីអើ! ប្រាប់ហើយតាហ៏ថាយកខ្នើយដែលបងឯងត្រូវកើយ មិនមែនខ្នើយរបស់បងឯងមានស្រាប់ទេ។ បើមិនមានខ្នើយដែលខ្ញុំត្រូវការទេ ចាំបាច់អីទៅយកខ្នើយដែលថែមម្ចាស់នោះ។ ខ្នើយនេះ ម៉េចក៏ចិត្តងាយម្លេះ? មានបញ្ហាអីទេដឹង បានជាខ្ចីមួយថែមមួយចឹង?

  Like

 4. យី! ខ្ញុំមានខ្នើយតែមួយ ហើយមិនដែលមានអ្នកណាផ្សេងកើយទេ ចង់បានចឹងល្អហើយ ខ្ញុំទំនេរទេ យកទាំងម្ចាស់ក៏បានដែរ 😀

  Like

 5. អញ្ចឹងអោយខ្ញុំខ្ចីបន្តោះអាសន្នសិនទៅ បើខ្ញុំដើរទិញមិនបានផង! តែយកខ្នើយដែលបងឯងកើយ មិនមែនខ្នើយដែលទុកសំរាប់អោយគេកើយទេ។ ចាំមើលធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចបើបាត់ លែងបានកើយទៀតហើយ។

  Like

 6. បើ​មិន​បាន​ការ​ទេ​នោះ ខ្ញុំ​ធានា​ឲ្យ​ខ្ចី​ខ្នើយ​ខ្ញុំ​សិន​

  Like

 7. នឹងហើយបងប្រុសសំណព្វចិត្ត ចាំមើលខ្ញុំដើររកទិញសិន។ តែបើមិនបានការនោះ?

  Like

 8. ខ្នើយចង្រៃ នាំអោយមនុស្សខូច។ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាខ្លាំង

  Like

 9. ពិតជាពិសេសមែន ខ្នើយនេះឲ្យតែបានកើយហើយច្បាស់ជាជក់ចិត្តមិនខាន ។

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: