តើ​ជំនួញ​គឺ​ជា​អ្វី?

ជំនួញ​គឺ​ជាពាក្យ​ដែល​គេ​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ភាសា​ជា​ច្រើន។ ចុះ​តើ​ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ប្រាកដ​ទៅ? ផ្នត់​គំនិត និង​ សកម្ម​ភាព​របស់​ជំនួញបាន​រីក​ចំរើន​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ទំនើប។ កាល​ពីដំបូង​ឡើយ ពាក្យ​ថា​ជំនួញ​គ្រាន់​តែ​និយាយ​សំដៅ​ដល់​ការ​ដោះ​ដូរ ឬ ជួញ​ដូរ​សម្រាប់​វត្ថុដែល​មនុស្ស​ចង់​បាន​ ឬ​ ត្រូវ​ការប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន ពាក្យ​នេះ​មាន​អត្ថន័យ​ទៅ​តាមបច្ចេក​ទេស​ម្យ៉ាង​ទៀត។ អត្ថន័យ​មួយ​នៃ​ពាក្យ​ជំនួញ​គឺ ការ​ផលិត ការ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​ ការ​លក់​ផលិត​ផលនិងសេវាកម្ម​ដើម្បី​ផល​ចំនេញ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ពិសោធន៍​ទៅ​លើ​អត្ថន័យនេះ យើង​នឹង​មើល​ទៅ​ផ្នែក​ផ្សេង​ៗ​របស់​វាទាំង​អស់​គ្នា។

ផលិត​កម្ម​ គឺ​ជា​ការ​បង្កើត​នូវ​សេវា​ទាំង​ឡាយ ឬ ជា​ការ​ប្តូរ​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​ទៅ​ជា​ផលិត​ផល។ ជា​ឧទាហរណ៍​ គឺការ​ប្តូរ​រ៉ែ​ដែក​ឲ្យ​ទៅ​ជា​បំណែក​ផ្សេង​ៗ​របស់​ឡាន។ បន្ទាប់​មក​ទៀត​ផលិត​ផល​ទាំង​នេះ​ត្រូវការ​ការផ្ទេរ​ពី​រោង​ចក្រ​ទៅ​កាន់​ទី​ផ្សារ។ អំពើរនេះ​ហៅ​ថា ការ​ដឹក​ជញ្ជូន។ ដូច​ជាឡាន​មួយ​ ដែល​គេ​ត្រូវ​ដឹក​ពី​រោក​ចក្រ​នៅ​ក្រុង​ឌីត្រយ ទៅ​កាន់​ឈ្មួញ​នៅ​រដ្ឋ​មីយ៉ាមីជាដើម។

ទីបី គឺ​ការ​លក់​ផលិតផល​ ឬ​ សេវាកម្ម។ ការលក់​ គឺ​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផលិត​ផលមួយ ឬ​សេវាកម្ម ដើម្បី​ប្រាក់។ គេ​លក់​ឡាន​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​អតិ​ថិ​ជន​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រាក់។ ទំនិញ​ជា​ផលិត​ផល​ដែល​មនុស្ស​ត្រូវ​ការ​ ឬ​ចង់​បាន។ ជា​ឧទាហរណ៍​គឺ ឡាន​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ទំនិញ​មួយ។ រីឯ​សេវាកម្ម គឺ​ជា​សកម្ម​ភាព​ទាំង​ឡាយ​ណា ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​ ឬ​ក្រុម​មួយ​ បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត ឬ​អង្គការ​មួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ជាង​ជួស​ជុល​ឡាន​បង្កើត​នូវ​សកម្ម​ភាព​ជា​សេវាកម្ម​មួយ នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​ជួស​ជុល​ឡាន ហើយ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ម្នាក់​ ក៏​បង្កើត​នូវ​សកម្ម​ភាព ដែល​ជា​សេវាកម្ម​មួយ​ផង​ដែរ​នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​ថែ​រក្សា​អ្នក​ជំងឺ។

ដូច្នេះ ជំនួញ គឺ​ជា​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​សកម្ម​ភាព​ទាំង​នេះគឺ៖ ការ​ផលិត ការ​ដឹក​ជញ្ជូន និង​ ការ​លក់។ ទោះយ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​នៅ​មាន​កត្តា​សំខាន់​មួយ​ទៀត។ កត្តា​នេះ គឺ​ការ​បង្កើត​នូវ​ផល​ចំនេញ​ ឬ Economic surplus ។ គោល​ដៅ​ចម្បង​គេ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ជំនួញ​របស់​អាមេរិកគឺ បង្កើត​ផល​ចំនេញ។ ផល​ចំនេញ​គឺ​ជា​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សល់ បន្ទាប់​ពី​ចំណាយ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បាន​បង់​អស់ហើយ។ ការ​បង្កើត ចំនួន​លើស​​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច (Economic surplus) ឬ ផល​ចំនេញ គឺ​ជា​គោល​ដៅ​ដំបូង​ក្នុង​សកម្ម​ភាព​ជំនួញ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: