សៀវភៅវេទមន្ទ

នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជីវិត​មាន​តម្លៃ​ប៉ុណ្ណានោះ នោះ​យើង​នឹង​អាន​ពី​ជីវិត​ឲ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ថែម​ទៀត…
សៀវភៅ​ស្គាល់​ពី​ចិត្ត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ច្បាស់ ហើយ​ក៏​ស្គាល់​ថា​ជីវិត​អ្នក​នឹង​ដើរ​ទៅ​តាម​មាគ៌ា​ណា​ផងដែរ…
ប្រៀប​បី​ដូច​ជា​វេទមន្ត​ដូច្នោះ​ដែរ គឺ​សៀវភៅ​ជា​អ្នក​ជ្រើស​រើស​អ្នក​អាន…សៀវភៅ​នឹង​រត់​ចេញ​ពី​ដៃ​របស់​មនុស្ស​ខ្ចិល​ទៅ​នៅ​កៀន​ជញ្ចាំង…តែ​សៀវភៅ​នឹង​រលាយ​ជា​ទឹក​ ហើយ​ជ្រាបចូល​សព្វ​សាច់​នៃ​ឧស្សាហ៍​ជន….

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “សៀវភៅវេទមន្ទ

  1. ពឹងតែសៀវភៅវេទមន្តតែមួយមុខ ពេលយើងខឹងវា វានឹង​រត់​ចេញ​ពី​ដៃ​របស់​មនុស្ស​ខ្ចិល​ទៅ​នៅ​កៀន​ជញ្ចាំង…តែ​សៀវភៅ​នឹង​រលាយ​ជា​ទឹក ចង់បានវា បានប្រយោជន៍អី បើមិនមែនជីវិតអមតៈផងនោះ! 😦

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: