និមិត្ត​សញ្ញា​ស្អាតៗ​សម្រាប់​ហ្វេសប៊ុក

✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ۞ ۩ εїз ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥࿂ ე ჳ ᆡ ༄ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ℘ ℑ ℜ ℵ ♏ η α ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ ™ © ® ¿ ¡ № ⇨ ❝ ❞ # & ℃ƺ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ ★ ☆ ⊙¤ ㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ぃ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ £ ❤ 。◕‿◕。 ✎ ✟ஐ ≈ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ➹ ~.~ ◕‿-。 ☀☂☁【】┱ ┲ ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ❉❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ ♈ ➸ ✓ ✔ ✕ ✖ ㊚ ㊛ *.:。✿*゚’゚・ ◊ ♥ ╠ ═ ╝▫ ■ ๑ » « ¶ ஐ © † εïз ♪ ღ ♣ ♠ • ± ° •ิ. • ஐ இ * × ○ ▫ ♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ εїз ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♡ ♬ ♪ ♭ ♫♪ ﻬ ஐღ ↔ ↕ ↘••● ¤ ╬ ﹌ ▽ ☜♥☞ ♬ ✞ ♥ ♕ ☯ ☭ ☠ ☃ 유 ♥ 웃 ☺ ☻ ♥ ♦ ♣ ♠ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz α в ¢ ∂ є ƒ g ԍ н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т ԏ υ νω χ у z ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ á b ć d é f g h í j k l m ń ő p q ŕ ś t ú v w x ý ź Á ß Č Ď Ĕ Ŧ Ğ Ĥ Ĩ Ĵ Ķ Ĺ М Ń Ő Р Q Ŕ Ś Ť Ú V Ŵ Ж Ŷ Ź zʎxʌnʇsɹbdouɯlʞɾıɥƃɟǝpɔqɐ

 

 

here is the big one. real big!

 

✿⊰⊹ ♂ ♀ ∞

。◕‿◕。


o
┽┊.εїз✿‧:﹎。❤‧:: ..:*・❀●•♪.
::
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø
﹏☉ミ
*∩_∩*
ⓛⓞⓥⓔ
╬ ╠ ╣
∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

【】√ ¤ ∞ の♈ ◖◗♋ Café  ≈ Ш ǎ ☺ ☻ ♦ ◊◦ ◘ ◙ ♠ ▣▤ ۩ ۞ ▪ ▫ □ ˇ и ζ £⊕℡❣۰•● 【】√ ¤ ∞

ⓛⓞⓥⓔ ◊ εїз ︵︶︹︺【】〖〗 ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=╰☆╮≠→№←﹏﹋﹌ ╠═╝═╝╠ ═ ╝▫ ♣ ♠• ± җ ۝ ° •ิ . ˋˊ§ ξ № ξζω ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=■♀『』◆◣◥▲Ψ

\(3)/ \(ω)/ o(ω)o o(o)o ˋ( ° ▽、° ) ▽≦y (/▽≦/) (▽≦)y (/▽≦)/~┴┴ (▽≦)(@) ㊤㊊㊐㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆ ㊇㊈㊉

。◕‿◕。❤♂ ♀ ♥ ∞ ≡ Café ● 。◕‿◕。❤ ♂ ♀ ♥ ∞ ≡ Café ● ☺ ☻ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦

░ ▒۩۞۩゚゚・✿。✿εїз ➽☊.●•*. ۞۞ ➽♋

(.) \(< )> (o ̄▽ ̄)o ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[] (3) (_) (= 0 =)yo(︶︿︶)o ˋ(′~‵

=ω= ( ̄3 ̄)a  ̄▽ ̄ (3) ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)” (╯▽╰) ( ̄▽ ̄)

*.:。✿*゚・✿..:*
*.:
。✿*゚・✿..:*
*.:
。✿*¨゚✎・ ..:*
*.:
。✿*¨゚✎・✿..:*
*¤°•
(¯`°.•°•.* * .•°•.°´¯)*¤°•

•:*´¨`*:•.۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩•:*´¨`*:•.
•.
*… …*.•
«-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.

•´¯`• •´¯`•
.•:*´¨`*:•
•:*´¨`*:•.

*.:。✿*゚・✿..:*Enjoy*.:。✿*゚・✿..:*

 

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “និមិត្ត​សញ្ញា​ស្អាតៗ​សម្រាប់​ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: