សារពត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

http://thepreynokor.wordpress.com/

ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​តាម​ដាន​សារពត៌មាន​នេះណាស់ ដែល​និយាយ​ពី កម្ពុជា​ក្រោម។ នៅ​ពេលនេះ​មាន​នៅ​លើ​ភូមិ​វើត​ប្រេស​យើងហើយ! តែ​គ្រាន់​តែ​អានបានហើយ កុំ​ឲ្យ​ចូល​ខាង​នយោបាយ​មាក់​ងាយ​រដ្ឋាភិបាល​ពេក ខ្ញុំ​អត់​ចង់​ឲ្យ​បា់ត់បង់​ប្លកល្អៗ អញ្ចឹងទេ! យល់? បាទ! អរគុណ​ច្រើន! ហើយ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា នឹង​គាំ​ទ្រ​ប្លកមួយនេះ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

3 thoughts on “សារពត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

  1. ហ្នឹង! ខ្ញុំក៏ចឹងដែរ។ គ្រាន់តែដឹងទៅបានហើយ!

    Like

  2. ទោះ​ជា​គេ​សរសេរ​អំពី នយោបាយ​​ក៏​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចូល​អាន​ដែរ តែ​មិន​ហ៊ាន​បញ្ចេញ​មតិ​ទេ

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: