ទាល់​តែ​ស្លាប់​ឬ?

ខ្ញុំ​អត់​ដែល​បាន​លឺ​ឈ្មោះគាត់​សោះ ធ្លាប់​ឃើញ​គាត់​នៅ​ក្នុ​ងហ្វេសប៊ុកដែរ តែអត់​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍នោះទេ។ គាត់​គឺ​លោក​អ៊ុំ​រាជ សម្បត្តិ។ គាត់​គេ​ដាក់​អត្ថបទ​ច្រើន​ណាស់ សរសើរ​គាត់។ តែ​ឃើញ​អត់ ទាល់​តែ​គាត់​ទទួល​អនិច្ចកម្ម​ទៅ​បាន​ឃើញ​គាត់​ និង​លឺ​ពីគាត់​បាន​ច្រើន។

មិន​ថា​តែគាត់​ទេ ឃើញ​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ក៏កើ​ត​មាន​រឿង​ដូច្នេះ​ដែរ។ បើ​ដូចខ្ញុំ​វិញ មិន​ល្បី​ដល់​មួយ​អាទិត្រ​ដូច​លោក​អ៊ុំ រាជ​ សម្បត្តិនេះទេ បែបគេ​រលឹក​តែមួយម៉ោង ហើយក៏ភ្លេចបាត់ហើយមើល​ទៅ ព្រោះខ្ញុំអត់មាន​ធ្វើ​អី​ជា​ប្រយោជន៍​ផង។ ហ៊ើយ!

នឹក​ឃើញ​គាត់ និង​អ្នក​ដែល​ទទួ​លអនិច្ចកម្ម​ទៅនោះ ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​បទ​មួយ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​សម្រាប់គិត​ពិចារណាអំពី​ប្រធាន​បទនេះចុះ។ ខ្ញុំ​ចង់​ប្រាប់​ថា ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យគេ​នឹក​ខ្ញុំ​ត្រឹម​ជាមិត្តក៏បាន ហើយសូម​កុំ​នឹក​ខ្ញុំ​ ទាល់​តែ​ពេល​ខ្ញុំ​ស្លាប់​អី។ ខ្ញុំ​ក៏អញ្ចឹងដែរ អត់​សូវ​ចេះនិយាយទេ ដល់​និយាយ​ខុស​ច្រើនតែម្តង តែ​ខ្ញុំ​នឹង​ខំ​ព្យាយាម​និយាយ​រក​មិត្តភក្តិ​របស់​ខ្ញុំ មិន​ត្រឹម​តែ​នឹក​គេនោះទេ។

នេះជាបទចម្រៀង៖ “If I die young

 
 
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
oh oh oh oh
 
Lord make me a rainbow, I’ll shine down on my mother
She’ll know I’m safe with you when she stands under my colors, oh and
Life ain’t always what you think it ought to be, no
ain’t even grey, but she buries her baby
 
The sharp knife of a short life, well
I’ve had just enough time
 
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
 
The sharp knife of a short life, well
I’ve had just enough time
 
And I’ll be wearing white when I come into your kingdom
I’m as green as the ring on my little cold finger
I’ve never known the lovin’ of a man
But it sure felt nice when he was holding my hand
There’s a boy here in town says he’ll love me forever
Who would have thought forever could be severed by
The sharp knife of a short life, well
I’ve had just enough time
 
So put on your best boys and I’ll wear my pearls
What I never did is done
 
A penny for my thoughts, oh no I’ll sell them for a dollar
They’re worth so much more after I’m a goner
And maybe then you’ll hear the words I’ve been singin’
Funny when you’re dead how people start listenin’
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
oh oh
 
The ballad of a dove
Go with peace and love
Gather up your tears; keep them in your pocket
Save them for a time when you’re really gonna need them oh
The sharp knife of a short life, well
I’ve had just enough time
So put on your best boys and I’ll wear my pearls
 
បទនេះ​សំដៅលើ​មនុស្ស​ម្នាក់ ដែល​បាន​គិត​ដល់​ពេល​ដែល​គាត់​បាន​ស្លាប់ ហើយ​ប្រសិន​បើ​គាត់​ស្លាប់​ក្នុង​ពេល​ដែល​គាត់​ទាំងនៅក្មេងនៅឡើយនោះ គាត់​មាន​បំណង​ ចង់​ស្លាប់​ដោយ​សន្តិភាព គាត់​ចង់​ចាប់​ជាតិ​ជាំឥន្ធនូ ដែល​ជា​របស់​ដែល​ម្តាយ​គាត់​ចូលចិត្ត​ជាទីបំផុត ដើម្បីឲ្យគាត់បាននៅជាមួយម្តាយរបស់គាតរហូត។ គាត់​សង្ឃឹម​ថា​គាត់​នឹង​រស់​នៅស្ថានសួគ៌ដ៏សែន​សុខ​សាន្ត​ជាមួយ​មនុស្ស​ដេលគាត់​ស្រឡាញ់ និង​មនុស្ស​ដេល​ស្រឡាញ់គាត់។ ការ​ស្លាប់​ទាំងនៅ​ក្មេង ប្រៀប​បីដូច​ជាកាំបិត​កាត់​ផ្តាច់​ជីវិត​ដ៏​ខ្លី​របស់គាត់ដែរ តែ​ទោះ​ជា​រស់នៅបានតិចយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់បាន​រស់​នៅដោយ​មានន័យនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ គាត់​បាន​នឹក​មនុស្ស​ជា​ច្រើន និង​ខ្លួនគាត់ ដែល​ទាល់​តែ​ពេល​ស្លាប់​ទៅហើយទើប​មាន​គេ​នឹកដល់គាត់។ នៅពេលរស់នៅគាត់​ច្រៀង​គ្មាន​អ្នក​ស្តាប់ទេ ទាល់​តែ​ស្លាប់ទើបមានគេ​ស្តាប់។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “ទាល់​តែ​ស្លាប់​ឬ?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: