ថ្ងៃ​ឈប់​ច្រើន​ពេក!

ចង់​ប្រាប់​ថា​ ថ្ងៃ​ឈប់​ស្រុក​ខ្មែរ​ច្រើន​ពេក មេរៀន​បង្រៀន​សិស្ស​នោះគឺ​បង្រៀន​មិន​ទាន់​សោះ! មេរៀន​ច្រើន ថ្ងៃឈប់​ច្រើន ដល់​ពេល​រៀន​សិស្ស​ចេះ​តែ​មិន​ទាន់​អស់​ចំហាយ​ថ្ងៃ​បុណ្យ គឺខ្ចិលហ្នឹងតែម្តង! គិតម៉េចទេខ្ញុំ? ល្មមបានហើយហ្អី? ម៉េចក៏​ឈប់​ច្រើនម៉្លេះ? បើ​ថ្ងៃបុណ្យម៉្លឺងៗ ធ្វើការបានប៉ុន្មានទេ គិតតែពិសប្បាយពេក ការងារ​ភ្លេចអស់ហើយ! រៀនបីខែ ថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើង ១ភាគ៣ នៃ​ថ្ងៃ​រៀន​ទៅហើយ។ ឈប់​រអ៊ូរហើយ!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: