ស្វែង​រក​ភាព​ខុស​គ្នា​ក្នុង​រូបទាំងពីរនេះ

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

13 thoughts on “ស្វែង​រក​ភាព​ខុស​គ្នា​ក្នុង​រូបទាំងពីរនេះ

 1. រូបញ៉ុមអត់មានក្រវិលអីណា! ស្រួលទេ! គ្រាន់តែដាក់រូបមួយ left ហើយមួយទៀតរើសយក right ទៅបានហើយ តែត្រូវដាក់ cursor នៅជាប់រូបដំបូងសិន មុននឹងដាក់រូបថ្មីចូល!

  Like

 2. រូប​សុទ្ធតែញញឹម​បិតមាត់​មិនបង្ហាញ​ធ្មេញ ហាស ហា
  មានពាក់ក្រវិលមួយចំហៀងទៀត យេស
  តើធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបអាច ដាក់រូប ពីរ នៅជាប់សងខាងគ្នាដូចខាងលើ????

  Like

 3. បង​ជា​ហនុមាន ចឹង​ហើយបាន​ឃើញ​តា​ចៃ​ចឹងនោះ! រូបតាមួយទេបង! ចឹងបងអត់បានរង្វាន់ទេ!

  Like

 4. ហ្នឹងក៏​ត្រូវ​ដែរ! ចេះ​នឹក​ឃើញ​ចម្លើយ​ម្យ៉ាង​ដែរ! បាន​ស្ករ​គ្រាប់​៥គ្រាប់

  Like

 5. ឆ្លាត​មែន! ចេះ​មើល​តំណភ្ជាប់អីណា! ឲ្យ​ស្ករ​គ្រាប់​ប្រាំ​គ្រាប់​ជា​រង្វាន់! មកយក​ពេលណាក៏បាន!

  Like

 6. រូបមួយមានចៃ ឯរូបមួយទៀតអត់ចៃ ! ត្រូវរ៉េ ? 😀 រូបមួយមាន ប្រើ Filter រូបមួយអត់ប្រើ Filter រូបមួយកាលថតដកដង្ហើមចូល ឯរូបមួយទៀតដកដង្ហើមចេញ ត្រូវរ៉េ ? 😀

  Like

 7. រូប២ហ្នឹងអត់មានខុសគ្នាអីទេ Copy ចេញពីអាដើមតាដែលហ្នឹង

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: