ហ្គូកហ្គល​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន

ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​បាន​ចូល​ក្នុង​វេបសាយ​មួ​យ​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដោយ​ចៃ​ដន្យ ហើយ​ក៏​បាន​ជួប​នូវ​គេហទំព័រ​ផ្ទាល់​របស់​ហ្គូក​ហ្គល​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់និស្សិ​ត​ពេទ្យ​៖

សូម​ចុច​ដំណភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម៖

វេប​សាយ​នេះ បង្ហាញ​ពី​រូប​រាង​កាយ​ទាំងមូល ជា​លក្ខណៈ​ 3D ហើយ​អាច​មើល​រូប​រាង និង​បង្វិល​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ទៀត​ផង! វា​មាន​ឈ្មោះថា Google Body មាន​លក្ខណៈ​ជា Lab! សម្រាប់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គឺ​ល្អ​បំផុត។ ខ្ញុំ​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​ក៏​យ​ក​មក​ចែក​ចាយ…

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “ហ្គូកហ្គល​ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​មែន

  1. សូម​ចូល​រួម​សោក​ស្តាយ​ផងអញ្ចឹងនោះ!

    Like

  2. អត់មាន WebGL ផង Html5 ក៏អត់មាន កុំព្យូទ័រខ្ញុំកាចាស់ចឹង?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: