នារីម្នាក់នោះ

ភាព​អាថ៌កំបាំង​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ បើក​បង្ហាញ​ហើយ។ ខ្ញុំ​ក៏អត់ អី​ពន្យល់​ដល់​គេ​ដែរ។ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា ខ្ញុំ​នឹង​ជម្ងឺនោះ​នឹង​ចាកចេញ ពី ខ្ញុំទៅ។ ខ្ញុំ​បាន​ព្យាយាម​ហើយ តែពេលនេះ គេ​គិត​ថា​កា​រព្យាយាម​របស់ ខ្ញុំ​ជាំ​របស់​ដែលគួរ​ឲ្យ​ស្អប់​ខ្ពើម។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​មាន​វា​ទេ តែ​វា បាន​មក​ជាប់​ជីវិត​ខ្ញុំទៅហើយ។

សុំទោស! សុំទោស​ដែល​ខ្ញុំ​ បាន​បើក​ចិត្តទទួល​អ្នក ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យអ្នក ឈឺចាប់។ ខ្ញុំ​មាន​ចំនុច​មិន​ល្អ​ច្រើន​ណាស់។ សុំទោស! ហើយក៏អរគុណ​ដែល អ្នក​បាន​ចេញពីខ្ញុំទៅ ព្រោះ​យ៉ាង​ហោចណាស់ អ្នក​នឹង​មិន​ពិបាក​ចិត្ត ច្រើនដូចពេលនៅជាមួយ​ខ្ញុំ។

ខ្ញុំ​ពិបាក​ប្រាប់​ណាស់​ថា តើ​ជម្ងឺនោះអាចជា​ឬអត់ ប៉ុន្តែខ្ញុំ​បាន ព្យាយាម​ហើយ! ខ្ញុំ​នៅតែ​រង់​ចាំអ្នក ទោះ​ដឹង​ថា​អ្នក​មិន​ត្រលប់​មក វិញក៏ដោយ។ ខ្ញុំ​គួរ​ឲ្យ​ស្អប់​ខ្ពើម​ណាស់​ ខ្ញុំ​ដឹង! សុំទោស! សុំទោស!

ខ្ញុំ​នៅតែ​ស្រឡាញ់​អ្នក ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏នៅឈឺ​គ្រប់​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​នឹក​ឃើញ ឈ្មោះអ្នក ឈឺ​គ្រប់​ពេល​បាន​ឃើញ​រូបថតអ្នក។ ខ្ញុំបាន​បង្ហាញ​ភាព​មិន ស្មោះ​ត្រង់​របស់​ខ្ញុំ​ចំពោះអ្នក ប៉ុណ្ណេះ​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​អ្នក អស់​ចិត្ត​ពី​ខ្ញុំ​ហើយ។ អ្ន​កជា​មនុស្ស​ល្អបំផុត​សម្រាប់​ខ្ញុំ។ អរគុណ សម្រាប់​គ្រប់​យ៉ាង ដែល​អ្នក​បាន​ឲ្យ​មក​ខ្ញុំ​! សុំទោស​សម្រាប់​គ្រប់ យ៉ាង​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​ដែលឲ្យ​ដល់​អ្នក។

ឌីយ៉ា

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

12 thoughts on “នារីម្នាក់នោះ

 1. នឹកឃើញក៏ឃើញទៅ ហាមសរសេរដាក់ប្លក! វាអាចនាំឲ្យនឹកឃើញងៃខោយទៀត!

  Like

 2. ខំបំភ្លេចទេតើ គ្រាន់តែនឹកឃើញម្តងម្កាល!

  Like

 3. ខ្លាចស្លាក់ណាស់ក្មេងតូចអើយ!

  Like

 4. បើប៉ាបាកចិត្ត លេបទាំងមូលទៅ..ហិហិ

  Like

 5. លំបាក​ចិត្ត​ម្តងម្កាលទេសម្លាញ់!

  Like

 6. អាក្រក់ណាស់!!! អាក្រក់បំផុត!!! (អត់ដឹងរឿងផង)

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: