រឿង មួយពាន់មួយយប់

ទាញយករឿងមួយពាន់មួយយប់ជាភាសាអង់គ្លេសខាងក្រោម (ចុចលើរូប)៖

1001 Nights

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “រឿង មួយពាន់មួយយប់

  1. លេបដាប់ប៊លមីនរាល់ព្រឹកណាបង! ហើយពិសារបបររាវៗ ជាវិធីល្អជាងគេ។ 🙂

    Like

  2. មួយពាន់មួយយប់? ខ្ញុំហ៊ានឲ្យដល់ម៉ាម៉ឺនម៉ាយប់ ព្រមអត់?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: