វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន ទី២

រៀន​ចាំ​ឈ្មោះសិស្ស

១. សួរ​សិស្ស​ថា​តើ ចង់​ឲ្យ​គេ​ហៅ​ឈ្មោះ​ដូច​ម្តេច (សម្រាប់​សិស្ស​បរទេស មាន​ឈ្មោះ​ហៅកាត់ ដូចជា Samuel ហៅ​កាត់ថា Sam ជាដើម)។

២. ជៀស​វាង​កុំ​ហៅ​ឈ្មោះ​ហៅក្រៅ ព្រោះ​វា​អាច​ជា​ការ​លេង​សើច​ប៉ះ​ពាល់ ដល់​អារម្មណ៍សិស្ស​។

៣. ហៅសិស្ស​ឲ្យ​ឆ្លើយ​សំនួរ៖ ធ្វើ​ដូច​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ឆាប់​ចាំ​ឈ្មោះ គេ​បា​នល្អ

៤. បង្តើត​តារាង​ឈ្មោះ​សិស្ស​អង្គុយ​តាម​តុ

៥. ឧស្សាហ៍ហៅ ឈ្មោះ​ពួកគេ

៦. ការ​ប្រើ​ផ្លាក​ឈ្មោះ​នៅ​លើអាវសិស្ស​ជា​វិធី​សាស្ត្រ​ល្អមួយ

៧. ជៀស​វាង​ការ​ហៅ​ឈ្មោះ​ខុស​ច្រើន​ដង

៨. រៀន​ចាំ​ឈ្មោះ​គេ​បន្តិច​ម្តង​ៗ កុំ​បង្ខំ។

បក​ប្រែ និង​ កែ​សម្រួល​ដោយ
ឌីយ៉ា

ដក​ស្រង់​ពី​សៀវភៅ Useful Tips for Prospective Teachers

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន ទី២

  1. ទី​១​នៅ ឯណា? ឌីយ៉ា! ប្ដូរ theme ទៅ! theme នេះ​ពិបាក​រក​អត្ថបទ​ចាស់​ៗ​ណាស់! =.=

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: