សាកល្បងដាក់​ចំរៀង​មួយ​លេង​សិន

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

7 thoughts on “សាកល្បងដាក់​ចំរៀង​មួយ​លេង​សិន

 1. http://soundcloud.com/
  រចនា សាក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វេបសាយ​នេះ ហើយ​ចុះ​ឈ្មោះ រួច​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ ហើយ​នឹង​ទាញ​យក Embed code របស់​បទ​ចំរៀង​ដែល​យើង​បាន​អាប់ឡូតហើយនោះ មក​ចម្លងដាក់​ក្នុង​ប្លក់ជាការ​ស្រេច!

  Like

 2. http://soundcloud.com/
  នេះ! គឺញ៉ុម​បង្កើត​តាម​វេប​សាយ​នេះ! រួច​យក Embed code មក​ដាក់​តែ​ម្តង!

  Like

 3. គេ​ដាក់​ម៉េច​ទៅ? ខ្ញុំ​ចង់​ចេះ​ដែរ 😀

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: