បញ្ហា​ក្នុង​វចនា​នុ​ក្រម​ខ្មែរ ២.១

នេះ​ជា​បញ្ហា​ពិបាក​មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រទះ ក្នុង​រចនា​នុ​ក្រម​ខ្មែរ ជំនាន់​ថ្មីនេះ មិន​ដឹង​ថា​បង​ប្អូន​មាន​បញ្ហា​នេះ​ឬអត់ទេ!

១. មាន​កន្ទុយ​កម្ម​វិធីជា .jar ដែល​ជា​របស់​ទូរស៍ព្ទ តែ​អាច​ប្រើ​បាន​បើ​យើង​ដំឡើងកម្ម​វិធី Java រួច

២. មិន​មាន​ការ​ដំឡើង​ដូច​កម្ម​វិធី​ទូទៅ ដល់​អញ្ចឹងទៅ​ពិបាក​វិញ ដោយសារ​អត់​មាន​រូប​តំណាង​សម្រាប់​មើល

៣. ការ​រចនា​ថ្មី​នេះ ដូច​ជា​ចាញ់​ជំនាន់ ២.០ ទៅវិញ

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្ញុំ​មាន​តែ​ប៉ុណ្ណឹងទេ! ជំរាបលា!

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “បញ្ហា​ក្នុង​វចនា​នុ​ក្រម​ខ្មែរ ២.១

  1. មែនហើយ!​នេះ​ជា​​ចំនុច​ពិបាក​មួយទៀត!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: