ប្រចៀវ និង ស្កា


ប្រចៀវ​មួយ​បាន​ធ្លាក់​ទៅ​លើ​ដី ហើយ​ត្រូវ​បាន​សត្វ​ស្កាមួយ​ក្បាល​ចាប់​បាន។ ពេល​នោះ​សត្វ​ប្រចៀវបាន​សុំ​អង្វរសត្វ​ស្កា​ឲ្យ​រួច​រស់​រាន​មាន​ជីវិតរបស់​ខ្លួន តែ​សត្វ​ស្កាបដិ​សេធ ហើយ​និយាយ​ថា​ វា​ជា​ធម្ម​ជាតិ​របស់​ស្កា​ក្នុង​ការ​ចាប់​បក្សី​មក​ធ្វើ​ជា​ចំនី​របស់​ខ្លួន។ ពេល​នោះ​សត្វ​ប្រចៀវ​​បាន​ប្រាប់​ទៅ​សត្វ​ស្កា​ ដោយ​ធានា​ថា​ខ្លួន​ឯង​នោះ​មិន​មែន​ជា​ពពួក​បក្សី​ឡើយ តែ​ជា​សត្វ​កណ្តុរ​មួយ​ក្បាល​ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយ​សារ​ការ​ដោះ​សារ​នេះ វា​ក៏​រួច​មាន​សេរី​ភាព​ពី​កណ្តាប់​ដៃ​របស់​សត្វ​ស្កា។ បន្តិច​ក្រោយ​មក វា​ក៏​ធ្លាក់​ទៅ​លើ​ដី​ម្តង​ទៀត ហើយ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ដោយ​សត្វ​ស្កា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ដែល​ម្តង​នេះ​វា​បាន​​អង្វរ​កុំ​ឲ្យ​ស៊ី​វា​ជា​ចំនី​អី។ តែ​សត្វ​ប្រចៀវ​មួយ​នេះ និយាយ​ថា​វា​ជា​សត្រូវ​របស់​កណ្តុរ។ ម្តង​នេះ វា​ប្រាប់​ទៅ​ស្កា​នោះ​ថា វា​មិន​មែន​ជា​កណ្តុរ​នោះទេ តែ​ជា​ប្រចៀវ​មួយ​ក្បាល។ អំណេះ​ដោយ​ដំណោះ​សារ​លើក​ទីពីរនោះ វា​ក៏​រួច​សង្ខារ​ទៅទៀត។

អ្នក​ប្រាជ្ញ តែ​ង​ចេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ថានភាព​​អាក្រក់​ទៅ​ជា​ល្អបាន

 

 

The Bat And The Weasels

A BAT who fell upon the ground and was caught by a Weasel pleaded to be spared his life. The Weasel refused, saying that he was by nature the enemy of all birds. The Bat assured him that he was not a bird, but a mouse, and thus was set free. Shortly afterwards the Bat again fell to the ground and was caught by another Weasel, whom he likewise entreated not to eat him. The Weasel said that he had a special hostility to mice. The Bat assured him that he was not a mouse, but a bat, and thus a second time escaped. It is wise to turn circumstances to good account.

បក​ប្រែ​ដោយ ឌីយ៉ា

ដក​ស្រង់​ពី Aesop’s fable

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: