សម្រង់ចេញពីសៀវភៅកំណត់ហេតុខ្ញុំ

ក្រៅពីរឿងជីវិត រឿងការងារ ខ្ញុំក៏នៅកត់រឿងកំប៉ិចកំប៉ុក អត់បានការដាក់ក្នុងសៀវភៅដែរ ព្រោះខ្លាចភ្លេច ជាពិសេសរឿងចាយលុយ! ហិហិ

២ មីនា ២០១១ (ម៉ោង០៨៖ ០០)

  • ទិញ អាវរៀនមួយ ៤ដុល្លា, ខោមួយ ៥ដុល្លា, អាវក្នុង ២ដុល្លា, ខោខ្លី ១.៥ដុល្លា។
  • ចូលរៀននៅន័រតុនវិញ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំទី ២។
  • ដាក់លុយនៅធនាគារ

០៦ មិនា ២០១១ (ម៉ោង០៨៖ ០០)

  • ខ្លាញ់ ៣៥០០៛, ខ្ទឹម ៥២០០៛, ត្រី ៦០០០៛, អំបិល ១៨០០៛

០៥ មិនា ២០១១ (ម៉ោង២០៖ ០០)

  • ទឹកក្រឡុក ៩០០០៛, ទឹក ៥០០៛, ចាក់សាំង ៥០០០៛, ម៉ូតូឌុប ៣៥០០៛

០៣ មិនា ២០១១ (ម៉ោង១៨៖ ០០)

  • ទិញមី៦ កញ្ចប់ ៤២០០៛

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “សម្រង់ចេញពីសៀវភៅកំណត់ហេតុខ្ញុំ

  1. ទឹកក្រឡុក១កែវប៉ុន្មាន បានជាអស់ដល់ ៩០០០ អញ្ចឹង ។

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: