ពត៌មាន​ស្តីពីគម្រោង​ប្លង់​គេហដ្ឋាន


គេហដ្ឋាន​នីមួយៗ មុន​នឹង​ធ្វើ​ការ​សាង​សង់ គេ​ត្រូវ​ការ​ស្ថាបត្យករ​ដែល​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​គូរ​ប្លង់។ ដូច្នេះ​ហើយស្ថាបត្យករធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនងជាមួយ​អតិ​ថិ​ជន(ម្ចាស់​ផ្ទះ) និង​ធ្វើ​តាម​តំរូវ​ការ​របស់​អតិ​ថិ​ជនចង់​បាន។
ពត៌មាន​ចាំបាច់៖

មុន​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​គូរ​ប្លង់​គេហដ្ឋាន​មួយ​ ស្ថាបត្យ​ករត្រូវ​ពិនិត្រ​ឲ្យ​បាន​ម៉ត់​ចត់​នូវ​ពត៌មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • តើ​អ្នក​មាន​ថវិ​ការ​ប៉ុន្មាន​សម្រាប់​ចំនាយ​ក្នុង​ការ​សាង​សង់?
 • តើ​អ្នក​ចង់​បាន​ម៉ូដ​យ៉ាង​ម៉េច?
 • សមាជិក​គ្រួ​សារ​មានប៉ុន្មាន?
 • សមាជិក​គ្រួសារ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ចូល​ចិត្ត​អ្វី ខ្លះ​ក្នុង​ការ​រចនា?
 • ទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​សាង​សង់​នៅ​ឯណា?
 • មាន​ច្បាប់​សាង​សង់​ហើយ​ឬនៅ?
 • តើ​ត្រូវ​រៀប​ចំ​បន្ទប់​អ្វី ខ្លះ?
 • តើ​ជាន់​ផ្ទាល់​ដី និង​កម្រាល​ខ័ណ្ឌ​ ជ្រើស​យក​ចាក់​បេតុង​ ឬ​កម្រាល​ក្តារ?
 • តើ​គេ​ចង់​សង់​ជញ្ជាំង​ពីអ្វី?
 • តើ​ដំបូល​ត្រូវ​រៀប​ចំ ដូច​ម្តេច?
 • ត្រូវ​ការ​ប្រភេទ​ទ្វារ​និង​បង្អួ​ចដូច​ម្តេច?
 • តើ​ចង់​បាន​ជណ្តើ​ររាង​យ៉ាង​ម៉េច?
 • តើ​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ចំណត​រថយន្ត​ដែរ​ឬអត់?

សំនួរ​ទាំង​នេះ​ជា​គំនិត​មួយ​សម្រាប់ ឲ្យ​ស្ថាបត្យករ​ធ្វើ​ការ​ពិចារណា​ដើម្បីរៀប​ចំ​ប្លង់ ហើយ​ត្រូវ​រៀប​ចំ​តាម​គំនិត​របស់​អតិ​ថិ​ជន និង​ចេះ​ពន្យល់​អតិ​ថិ​ជន​ពី​លក្ខខ័ណ​នៃ​ច្បាប់ តាម​បទ​ដ្ឋាន​បច្ចេក​ទេស​ត្រឹម​ត្រូវ រួច​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​តម្លៃ និង​រយៈ​ពេល​ក្នុង​ការ​សាង​សង់គេហដ្ឋាន​នោះ។

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

One thought on “ពត៌មាន​ស្តីពីគម្រោង​ប្លង់​គេហដ្ឋាន

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: