អេសាយ ៤០៖ ៨

អេសាយ ៤០៖ ៨

ស្មៅ​ក៏​ក្រៀម​ស្វិត ហើយ​ផ្ការុះ​រោយចុះ​ តែ​ព្រះ បន្ទូល​របស់​ព្រះនៃ​យើង​រាល់​គ្នាវិញ នោះ ស្ថិត​ស្ថេរ​នៅ ជាដរាប។

ការ​បង្កើត​

យើង​អាច​ដឹង​ថា​នាឡិ​កា​មួយ​មាន​ពណ៌អ្វី​ ម៉ូត​អ្វី ដោយ​គ្រាន់​តែ​ក្រលេក​មើល លក្ខណៈ​ខាង​ក្រៅ របស់​វា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។​ លក្ខណៈ​ខាង​ក្រៅ នៃ​នាឡិកា​ មើល​ទៅ ដូច​ជា​មិន​សូវ​ស្មុគ​ស្មាញទេ ប៉ុន្តែ​បើ​មើល​ខាង​ក្នុង​វិញ យើង​ឃើញ​ថា​មាន​ភាព​រញ៉េ​រញ៉ៃ​ណាស់។ នាឡិកា​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡើង​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​វា។ ខ្ចៅ​នីមួយ​ប្រទាក់​ក្រឡា​គ្នា​មិន​ចេះ​ដាច់ កង​ស្ពឺធំ​ ប្រទាក់​ក្រឡា​គ្នា​ទៅ នឹង​កង​តូចៗ ស្ទើរ​តែ​មើល​មិន​ឃើញ​។ ដូច​គ្នា​ដែរ ព្រះ​អាទិករ​បាន​បង្កើត​របស់​សព្វ​សារពើនៅ​លើ​ផែនដីនេះ ដូច​ជា​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ ដួង​ខែ ផ្កាយ​ ដី​គោក សមុទ្ទ ស្ទឹង​ ទន្លេ រុក្ខជាតិ និង​សត្វ​គ្រប់​ប្រភេទ ព្រម​ទាំងមនុស្សផង​ដែរ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​មនុស្ស​មក មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជាង​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់។ ព្រះអង្គបាន​ប្រទាន​ឲ្យ​មនុស្ស​មាន​អំណាច​ លើ​របស់​សព្វ​សារពើទាំង​អស់ ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្កើត ហើយ​មាន​វិញ្ញាណ​ប្រកប​ទាក់​ទង​គ្នាជាមួយ​ទ្រង់​ទៀត​ផង។​

១. ព្រះ​អាទិករ​បង្កើត​មនុស្ស​មក ដើម្បី​អ្វី?

២. បើ​ព្រះ អាទិករ​បង្កើត​យើង​មក​ជាមនុស្ស​ពិសេស​ តើ​យើង​គួរ​ឲ្យ​តំលៃ​ជីវិត​យើង​របៀប​ណា?

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “អេសាយ ៤០៖ ៨

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: