គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍អត់បានការមួយប៉ុណ្ណោះ

សុភមង្គល? ពាក្យនេះប្រហែលជាគ្មានក្នុងជីវិតខ្ញុំទេ តែខ្ញុំក៏នៅញញឹមបាន មែនហើយពិបាកអីគ្រាន់តែញញឹម គ្រាន់តែចង់ធ្វើជាខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរ! ព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំ មិនខុសពីកញ្ច្រោងពាក់ស្បែកតោទេ គឺសប្បាយបានតាក្នុងហ្វេសប៊ុកហ្នឹងឯង ជាខ្លួនឯងបានតាក្នុងហ្វេសប៊ុកហ្នឹងឯង ខាងក្រៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត ដែលខ្ញុំមិនចង់បាន គឺស្ងាត់ស្ងៀម មិនចេះស្តី! ជីវិតគឺម្យ៉ាងដែរហ្ន៎… (នេះមិនមែនសាររៀបរាប់ទុក្ខព្រួយទេ គ្រាន់តាឆ្លើយសំនួរក្នុងចិត្តមិត្តរបស់ខ្ញុំទេ) ពេលនេះនៅតែអាចញញឹមបាន….

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍អត់បានការមួយប៉ុណ្ណោះ

 1. ទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា វាលវដ្តសង្ខាមិនទៀង។ មានតែសេចក្តីស្លាប់ទេដែលទៀង
  នោះ។ចូរយកពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ធ្វើអោយជីវិតសប្បាយប្រកប
  ដោយភាពសមហេតុផលទៅចុះ។ពិភពលោកយើងនេះគ្មានអ្វីជាទីជំរកពិត
  ប្រាកដនោះទេ ប៉ុនែ្តត្រូវយកភាពអត់ន៍យរបស់ជីវិតដើម្បីសែ្វងរកន៍យអោយ
  វា។ ទុក្ខនិងសប្បាយវាស្ថិតនៅកែ្បរៗគ្នា។ ពេលសប្បាយចូល ទុក្ខចេញ។ ពេលទុក្ខចូល សប្បាយចេញ។

  Like

 2. ញញឹមបានក៏ញញឹមទៅសម្លាញ់! កុំពេលអស់ឱកាសញញឹម គឺញញឹមលេងសមហើយ! (ពេលជិតរលត់)! ធ្វើមនុស្សត្រូវចេះគិតផ្លូវល្អក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាង! កុំមើលស្ថានភាព ឬ រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ បើមិនចឹងទេ យើងធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដែរ ព្រោះអារម្មណ៍មិនស្ងប់! មនុស្សកើតមកមិនមែនដើម្បីកើតទុក្ខទេ! កើតទុក្ខគ្រាន់ជារឿងមួយពេលខ្លីដែលជៀសមិនបាន តែមិនត្រូវឲ្យវាក្លាយជាយូរទេ!
  ចេះប្រូតែប៉ុន្នឹងទេ! ហិហិ

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: