ដោនឡូតបទគោរពទង់ជាតិ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/a/a0/Nokoreach.ogg

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “ដោនឡូតបទគោរពទង់ជាតិ

  1. ហិហិ ចេះ​តែ​ដាក់​លេង​ៗ​ទៅ​ គ្រាន់​បាន​នឹក​ឃើញ​អនុ​ស្សាវរីយ៍​កាល​នៅ​រៀន​បឋម។

    Like

  2. អរគុណឌីយ៉ា! កំពុងរកដែរហ្នឹង ឥឡូវមកដល់ល្មម តែសម្លេងដូចជាមិនសូវច្បាស់!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: