គំនិតតិចតួចពេលគ្មានអ្នកចូលចិត្ត

មនុស្សយើងមិនអាចធ្វើឲគ្រប់គ្នាស្រលាញ់ចូលចិត្តយើងបានគ្រប់គ្នាទេ។ ពេលខ្លះវាមិនមែនមានន័យថា យើងមិនជាមនុស្សមិនល្អនោះឡើយ នៅពេលគ្មាននរណាចូលចិត្តយើង។ សាកញញឹមឡើង ព្រោះឲតែយើងដឹងថា យើងបានព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតហើយ។ តើត្រូវទេ?

បំណងល្អពីឌីយ៉ា

We cannot help making everybody loves us. Sometimes It doesn’t mean that we are bad when someone doesn’t like us.Just smile because we are doing our best. rite?

Dia’s idea

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

7 thoughts on “គំនិតតិចតួចពេលគ្មានអ្នកចូលចិត្ត

 1. បើទោះជាយើងឯកការក៏ដោយ ចូរកុំរស់នៅក្នុងភាពឯកការ! ហេ ហេ!

  Like

 2. គំនិតនេះល្អតើ ខ្ញុំពេលដែលពិបាកចិត្តតែងតែទៅឈរមុខបន្ទប់ទឹក មើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយញញឹម រួចប្រាប់ខ្លួនឯងថា ខ្ញុំមិនត្រូវទន់ជ្រាយទេ ស៊ូៗ 🙂
  ពេលខ្លះបានផល ពេលខ្លះក៏ទប់ចិត្តមិនបានយំមួយទំហឹង រួចទៅឈរញញឹមមុខកញ្ចក់វិញទៀត ដើម្បីបញ្ឃឺខ្លួនឯងថា មុខអាក្រក់ស្រាប់ហើយយំទៀតកាន់តែយ៉ាប់ ឃើញនូវ? រួចហើយអ្វីៗក៏ប្រសើរឡើង 😀

  Like

 3. ហិហិ! ពិតមែនហើយ។ មនុស្សយើងមិនត្រូវយំច្រើនជាងសើចនោះទេ។ នាំឲឆាប់ចាស់!

  Like

 4. ត្រូវហើយ! ខ្ញុំយល់ស្រប! ត្រូវតែញញឹមឡើង! ញញឹមនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើអស់ពីចិត្ត អស់ពីបេះដូង!

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: