អត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់ IT

IT= Ice and Tea
IT= International Toilet
IT= I tweak
IT= Internal toilet

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

2 thoughts on “អត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់ IT

  1. តាមពិតទៅអាណុង គេដឹងគ្រប់គ្នាហើយ ទើបដាក់អត្ថន័យពិតៗ ដែលអ្នកខ្លះអត់ទាន់ដឹង។ គ្រាន់ជាការលេងសើចទេ! សប្បាយចិត្តមែនទែនបាន Fideleចូលលេង…

    Like

  2. អត់​មាន information Technology មួយ! 😆 សូម​កែ​បន្តិច។ ចំណង​ជើង “អត្ថន័” ភ្លេច​ “យ” ហើយ។ :mrgreen:

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: