ម្ចាស់ប្លក់មូលមិត្តសិក្សាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

រយៈពេលបីង៉ៃហើយដែល ខ្ញុំប្របាទមានជំងឺផ្តាសាយធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមបញ្ចាក់ថាមិនមែនផ្តាសាយបក្សី ឬផ្តាសាយជ្រូក ឬផ្តាសាយចង្រិតអីទេ។ គឺផ្តាសាយធំ។ សព្វង៉ៃនេះកំពុងតែដេកគ្រលំភួយក្នុងផ្ទះ និងអោយបងស្រីកោសខ្យល់អោយ។ សង្ឃឹមថាខានស្អែកប្រលង មិនអីទៅចុះ! ប្រសិនបើមិនទៅលេងផ្ទះអ្នកជីតខាងវើតប្រសេ សូមអនុមោទនាផងចុះ។ បាយ បាយ មួយរយៈសិន

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

4 thoughts on “ម្ចាស់ប្លក់មូលមិត្តសិក្សាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

  1. អរគុណ Mr Rithy! ដែលបានចូលលេង។ រឿងប្រលងអាចជាប់និទ្ទេស អេ សំរាប់អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស តែខាងសំណង់ស៊ីវិលពិបាកបន្តិចហើយ….
    ជូនពរប្អូនដូចគ្នា។ ប្អូនមានបានរៀន html ខ្លះទេ ព្រោះបានដឹងថាប្អូនចូលចិត្តខាងតែទឹកកកណឹង។

    Like

  2. ផ្តាសាយធំមិនអីទេ កុំអោយតែផ្តាសាយ HIV ដូចហ៊ុនសែន ដឹងតែពីងៃងាប់ចឹង

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: