ថ្វៃស្អែកប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំទី២ នៅន័រតុនហើយ

ពេលវេលាដើរលឿនដូចរន្ទះ ធ្មេចបើកៗ ចប់ឆ្នាំទី២ទៀតបាត់។ ស្អែកនេះ ឡើងជ្រុញហើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រលងជាប់គ្នារដឹក ដល់ពាក់កណ្តាលខែឯណោះ។ នៅឯសកលវិទ្យាល័យមួយទៀត ត្រូវប្រលងចូល ឆមាសទី ២ នៃឆ្នាំទី៤ទៀត។ គិតទៅរវល់រហូត…

Published by -DiaNote-

ចូលចិត្តនិយាយអានសៀវភៅ ស្ដាប់​តន្ដ្រី ពិភាក្សា និង​ចែក​រំលែក​គំនិត​យោបល់​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម...

8 thoughts on “ថ្វៃស្អែកប្រលងបញ្ចប់ឆ្នាំទី២ នៅន័រតុនហើយ

 1. ដោយសារញ៉ុមសិស្សផ្ទេ នេះជាលើទី១ហើយសំរាប់ការប្រលងនៅ NU គិតថាស្រួលដែរ តែបើទ្រឹស្តីវិញចាញ់គេហើយខ្ញុំ!!!!

  Like

 2. អត់អីទេចឹង! ម៉េចហើយប្រលង? ហឺយ យ៉ាប់គួរសម សំរាប់គ្នា!

  Like

 3. ខ្្ញុំរៀនពេលល្ងាចទេ!!!! Group ខ្ញុំគឺជា group ពិសេសដែលផ្ទេរចេញពី CIST ដូចនេះញ៉ុមអត់ស្គាល់មិត្តរបស់វ៉ានឌីទេ!!!!

  Like

 4. ផ្នែកសំណង់ស៊ីឡើងវិល។ រៀនពេលព្រឹក។ យាយចឹងញ៉ុមមានពួកម៉ាកម្នាក់រៀន Computer Science ដែរ។ ឈ្មោះ នួន គឹមហុង។ ស្គាល់ទេ?

  Like

 5. ញ៉ុមរៀនផ្នែក Computer Science ចុះវាន់ឌីវិញ?

  Like

 6. យាយចឹង ភារម្យ រៀនផ្នែកអីគេ?

  Like

 7. ញ៉ុមក៏ត្រូវឡើងជ្រុញ ដែរនៅន៍រតុន!!! 😥

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: